La Cerrada

Posvátná ceremonie pro ženské zdraví nejen po porodu

"Cerrada", "Encaderamiento" či "Manteo" ze španělštiny je starověké umění péče o ženu nejen v období po porodu, jejímž cílem je vyživit a opečovat tělo ženy skrze léčivé energetické masáže a práci s tělem pomocí šátků pro zdraví a štěstí ženy.

Nezáleží na tom, zda žena porodila před lety, či je v šestinedělí, zda je to první dítě, či páté. Vždy je vhodná chvíle pro uzavření těla a posvátnou péči, kterou rituál Cerrada nabízí.

Kéž by si každá žena mohla projít touto přechodovou ceremonií, aby mohla pocítit hranice svého těla, léčit, co má být léčeno, opustit, co má odejít a uzdravit, co je potřeba.

Původ rituálu

Jde o starodávnou rituální péči o ženu pocházející z Latinské Ameriky zvanou "encaderamiento", zahrnující bylinnou péči, léčivou masáž bříška a práci s šátkem - manta v posvátném ceremoniálním prostředí.
Základem této péče je víra v nutnost uzavření těla i energie ženy po porodu a potřebu léčení základního energetického centra, kterým je bříško (děloha). Obdobná rituální forma péče o ženu je patrná napříč celým světem až po Asii. Často se mylně překládá jako Zavírání kostí - Closing the bones - ale jde spíše o uzavření pánve, kyčlí práci s touto oblastí "La Cerrada de Caderas" - Uzavření boků doslova.
POZN.: Rocio Alarcón, která mi toto vědění předala, používá termín "encaderamiento", který znamená de facto totéž jako "cerrada" a protože druhé označení je už českým ženám celkem známé a slovo je jednodušší na vyslovení i zapamatování, zvolila jsem toto označení. Nicméně je třeba vždy vědět, ke komu na rituální péči jdete a z jaké tradice přesně pochází, protože učení se přirozeně v závislosti na kultuře i konkrétní linii liší.

Do ČR toto učení přinesla poprvé v roce 2018 strážkyně Moudrosti Předků úžasná Rocio Alarcón - kurandera (šamanka, léčitelka), tradiční porodní babička a etnobotanistka z Ekvádoru. Učení se předává v matrilineární tradici již tisíce let a je vyučováno v živoucí formě přímo strážci tradice pro dnešní ženy. Bylo mi ctí, být mezi prvními 21 ženami v ČR, které Rocio zasvětila do šamanské ceremonie Cerrada, abychom mohly léčit ženy v naší zemi s jejím požehnáním.

Každá žena, která chce žít zdravý a naplněný život a ve zdravém a šťastném těle by měla dle tradice pečovat o svůj střed - své bříško. 

Nikdy není pozdě změnit vše co nám ubližuje, vše co si s sebou táhneme roky jako křivdy, smutek, stres, ublížení, odcizení ... vše co si schraňujeme zejména v oblasti kyčlí a pánve. 

Vše, co nám s postupem času dříve nebo později nevyhnutelně bude působit potíže na fyzické i emocionální úrovni (bolestivá menstruace, neplodnost, problémy s cyklem, myomy, polypy, endometrióza, PCOS, cysty, rakovina, problémy s kyčlemi, artróza, osteoporóza atd.). 

To vše máme možnost změnit skrze starověkou moudrost péče o zdraví s pomocí rituální péče La Cerrada - Encaderamieno či Manteo.

Průběh Ceremonie

Tento rituál zahrnuje vytvoření posvátného prostoru s využitím ochranných předmětů, bylin a vykuřovadel. Průvodce ceremonií naváže s ženou rozhovor, kde si promluví o jejích pocitech fyzických i emocionálních, o průběhu porodu, či situaci, kterou by žena ráda uzavřela s pomocí rituálu Cerrada. 

Žena je od doby vstupu k ceremonialistce hýčkána a ctěna s láskou a péčí. Způsoby posvátné péče jsou například rituální bylinná koupel, léčba zvukem, popíjení rituálních nápojů - kakao, bylinné nápoje, energetická masáž bříška a práce s dělohou skrz dotyk a jemná, ale účinná práce s šátkem (tradičně zvaným "manta") - masáž šátkem, péče o pánev, uzavírání těla ženy s pomocí svazování šátky.

Spojení ženy se Zemí je pro práci klíčové. Pracujeme proto s oblastí pánve, kde sídlí naše energie, náš střed. Nalézáme znovu cestu k sobě, ke své podstatě, své moudrosti .. svým předkům. Učíme se žít TADY A TEĎ. Toto vše dokážeme díky jemné šamanské práci s tělem. Ceremonialistka je v hlubokém spojení se Zemí a Předky a vědomým dotykem dokáže léčit lůno ženy skrze Lásku. 

Uzavření těla po porodu je jedním ze zásadních prvků této ceremonie. Během těhotenství se tělo ženy otevírá na mnoha různých úrovních, ať už fyzicky či energeticky a porodem vše vrcholí. Tělo se musí fyzicky doslova otevřít, aby mohlo miminko přijít na svět. Je proto třeba ženu v průběhu šestinedělí zvláště opečovat, aby skrze otevřené tělo a energetická centra neunikala životní energie. 
Za tímto účelem používáme vedle masáže také práci s šátkem. Ten využíváme pro rozpohybovaní energie skrze jemnou masáž a pohyb pánví a také uzavírání s pomocí přesných pohybů a následného svazování pánve i celého těla od hlavy až k patě dle potřeby a situace. Žena odpočívá, medituje v tichém spočinutí sama se sebou, ve svém těle ohraničená s pomocí šátku, aby se mohla zrodit jako Nová Žena - Matka.

Cílem ceremonie je obnovení energetické rovnováhy ženy po těhotenství a porodu. Navrácení tepla a harmonie do jejího těla i života skrze jemnou ale silně léčivou péči. 

Tradice doporučuje dopřát si tuto ceremonii v prvních 3-5 dnech od porodu a následně alespoň jednou týdně po dobu šestinedělí (ve španělštině "la cuarantena"). 

Tato léčivá péče o zdraví ženy je však doporučována všem ženám bez rozdílu věku a nezávisle na tom, zda jsou matkami či nikoliv. Ideálně minimálně 2x ročně, abychom mohly neustále ošetřovat tělo i duši ženy a odstraňovat toxiny a vše, co má z našeho těla odejít, aby bylo zdravé a krásné.

Benefity

Na tělesné úrovni jde především o:

  • navrácení orgánů na své místo
  • pomoc děloze se zavinováním po porodu
  • uzavření pánve
  • předcházení bolesti zad - beder i terapie potíží v této oblasti
  • rozpohybování krve - teplo, prokrvení ale také detoxikace
  • povzbuzení lymfatického systému - odvod toxinů
  • prevence onemocnění v oblasti pánve - zejména děloha, vaječníky, močový měchýř
  • prevence a terapie potíží s pánevním dnem - prolaps orgánů, povolené svaly pánevního dna, inkontinence aj.
  • příznivé ovlivnění menstruačního cyklu ženy - pokud žena již menstruuje
  • silná podpora produkce hormonů "štěstí" jako oxytocin, serotonin, prolaktin
  • podpora laktace a kvality mléka, pokud žena kojí
  • správná funkce nervového systému - produkce zdravých hormonů na místo stresových skrze stimulaci na organické bázi (vytvoření nových synapsí, uzdravení "smutných" neuronů produkujících kortizol, glutaminy, adrenalin aj.)
  • předcházení a terapie poporodního blues, deprese aj.
  • správná distribuce tekutin v těle - regulace otoků
  • péče o kosti a klouby - předcházení osteoporóze, artróze a její terapie
  • navrácení pružnosti a živosti beder - práce s fasciemi, kostmi, svaly

Na energetické a psychické úrovni pak:

  • pocit ukotvení
  • schopnost cítit své tělo - pomáhá zejména ženám po CS
  • cítí se sebevědomější, silnější
  • lepší kontakt s miminkem
  • rozvoj intuice
  • ŠTĚSTÍ
  • navrácení klidu
  • vyšší stresová tolerance díky klidu
  • schopnost žít tady a teď
  • díky podpoře správných hormonů se žena cítí šťastná a naplněná ve své roli matky/ženy
  • zdravá sexualita, zvýšení libida, lepší prožívání orgasmů
  • uzavření všeho, co je potřeba - porod, ale také rozchod, rozvod, náročné situace v životě
  • schopnost cítit své tělo vědomě
  • napojení na svou dělohu a cykličnost
  • Být Ženou

Budu Vaší průvodkyní

Je mi ctí provést Vás tímto nádherným rituálem, který může změnit váš život. 
S požehnáním Rocio Alarcón působím v ČR ve Zlínském, Moravskoslezském a Olomouckém kraji. 
Vzhledem k energetické náročnosti přijímám vždy jen omezené množství klientek, abych se Vám mohla věnovat s maximální péčí tak, jak vyžaduje tradice.

Vše probíhá v pohodlí vašeho domova. 

Přináším s sebou masážní lehátko, veškeré potřeby pro posvátnou péči (byliny, oleje, vykuřovadla aj.). 
Vy budete potřebovat zajistit jen prostěradlo pro masáž, případně polštářky, přikrývku.

Je možné zakoupit šátek, který na vás nechám zavinutý po rituálu pro dokončení léčebného procesu - manta, pinta či bengkung.

Můžete mně navštívit také u nás v Rožnově pod Radhoštěm, pokud nejste v šestinedělí (ženy v šestinedělí ošetřuji jen v jejich domově pro potřebu klidu, tepla a bezpečí).

Pokud máte o rituál Cerrrada zájem, kontaktujte mne na mailu.

Nejste z mého kraje, ale máte o rituál zájem? Ráda Vám poskytnu kontakt na ženy, kterým bylo toto umění Rocio Alarcón předáno a nacházejí se ve Vaší blízkosti.