RITUÁL POŽEHNÁNÍ MIMINKA

Téměř každá kultura na světě si zachovala rituál požehnání miminka a jeho vítání na tento svět. U nás tento důležitý přechodový/uvítací rituál uchoval v křesťanské tradici jako křtiny a pro nekřesťany ve formě vítání občánků na radnici.

I přesto, že se řadíme k silně ateistickým zemím, stále si tento rituál uchováváme, možná proto, že cítíme jeho důležitost.

Proč a co je na něm tak zvláštního?

Když žena otěhotní, přichází na svět nová duše, nový člověk. S porodem se narodí jedinečná osobnost plná naděje a lásky, čistá a otevřená všemu, co přináší život.

Touha uctít zázrak Zrození a uvítat na tomto světě naše milované děťátko je zakořeněná napříč kulturami.

Cítíme, že je třeba poděkovat za to požehnání - děťátko. 

Cítíme, že bychom rádi miminku popřáli to dobré na jeho cestě životem.

Cítíme, že bychom pro něj chtěli zajistit co nejvíce ochrany.

Cítíme, že je třeba jej náležitě představit širší rodině, společnosti i Matce Zemi.

Proto vše se stále obracíme k rituálům požehnání miminka.

Mohu vám nabídnou citlivou ruku při provázení tímto milníkem v životě vás a vašeho děťátka. V případě zájmu mne kontaktujte.


Co můžete při rituálu zažít?

Především jde o velmi silný zážitek pro všechny zúčastněné a zejména pro rodiče a dítě. 

Na samotný rituál se připravujeme předem na prvotní schůzce s rodiči, kde probereme vaše přání a potřeby a navrhnu vám rituál přesně na míru při uctění tradičních postupů.

Můžete si zvolit mezi komorním rituálem či rituálem pro širší rodinu a přátele.

Vytvoříme posvátný prostor s pomocí očistných vykuřovadel a silových předmětů, sestavíme spolu oltář nejen pro tento den a až se budeme cítit připraveni, postoupíme dále v bezpečném prostředí plném lásky a důvěry.

Pro rituál je zásadní zapracování porodního příběhu a příběhu z těhotenství i početí, protože tyto zážitky formují děťátko od počátku. Budeme věnovat vědomou pozornost těmto zážitkům a veškerým pocitům, které se pro vás i vaše miminko s tímto obdobím pojí. Využijeme různých kreativních i terapeutických postupů - rozhovor, psaní deníku, výtvarný projev, práce s tělem - masáže, vykuřovadla, krystaly aj.

S uzavřenými zážitky z tohoto období přistoupíme k vlastnímu procesu vítání miminka na tomto světě v tomto těle.

Pozveme miminko plně do jeho těla, aby bylo od počátku vědomě přítomno, protože některé děti se nejsou schopny ve svém těle z počátku cítit dobře (pláčou, jsou nervózní, propínají se atd.)

Propojíme se vědomě se Zemí a poděkujeme jí za dar Života. Představíme miminko Matce Zemi a nabídneme jí obětiny. Můžeme rituálně pojmenovat miminko a vybrat ochranné jméno, které bude dítě nosit do dalšího přechodového rituálu.

S pokorou pozveme rostlinného či zvířecího ochránce a průvodce dítěte Životem.

Vytvoříme ochranný kruh podpory a předáme dítěti to, co chceme - dary i slova, která jej povedou.

Spolu vytvoříme množství silných ochranných předmětů, které budou sloužit nejen jako upomínka na tento vzácný den.

Pokud se proto rozhodnete, můžeme rituál propojit s rituálem Poděkování placentě a rozloučit se s ní - pohřbít ji, spálit, zasadit na ní strom aj.

Den zakončíme obřadní hostinou a zábavou na počest všeho, co proběhlo, na počest Zrození a Dítěte, na počest Matky Země a rodičů. Budeme tančit, bubnovat, zpívat a smát se. Nebo jen v tichosti rozjímat.


Provázení rituálem nabízím jako členka Sacred Living Movement - absolventka Sacred Baby Blessing. 
Rituál však kombinuji na přání rodičů také s tradičními prvky pohanství a evropského šamanismu.